Techie IT
  • २०८० मंसिर २४, आइतबार

यस्तो छ आज कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य


काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी बजारमा आज भारतीय ठूलो गोलभेडामा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ बढेको छ। हिजो औसतमा ४० रुपैयाँमा बिक्री भएको गोलभेडाको आज ४५ रुपैयाँ पुगेको हो।

आज नेपाली ठूलो गोलभेडा र लोकल सानो गोलभेडाको थोक मूल्य औसतमा ५० रुपैयाँ तय भएको छ।

आज लोकल गाजरको मूल्य किलोमा ५० रुपैयाँ बढेको छ। हिजो ९६.६७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्रि भएको गाजरको आज १२६.६७ पुगेको छ।

स्थानीय काउलीको मूल्य भने आज २० रुपैयाँले घटेको छ। आज काउलीको प्रतिकिलो थोक मूल्य औसतमा ७५ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो काउली ९५ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो।  

आजको तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य  

कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू ५२.००रू ७०.००रू ६२.४०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ३५.००रू ३३.३३
आलु रातोके.जी.रू ५६.००रू ५८.००रू ५७.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू ३५.००रू ३६.००रू ३५.६७
आलु रातो(मुडे)केजीरू ५०.००रू ५२.००रू ५१.००
आलु सेतोके.जी.रू ४६.००रू ४८.००रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ६६.००रू ७०.००रू ६८.००
सुकेको प्याज (चाइनिज)केजीरू ५५.००रू ६०.००रू ५७.५०
गाजर(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
गाजर(तराई)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
काउली स्थानियके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
मूला रातोके.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १२०.००रू १३०.००रू १२६.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.५०
भन्टा डल्लोके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
मकै बोडीकेजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
टाटे सिमीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
भटमासकोशाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तितो करेलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू ३५.००रू ४५.००रू ४०.००
परवर(तराई)केजीरू ४०.००रू ४५.००रू ४२.५०
चिचिण्डोके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
घिरौलाके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
झिगूनीके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ५०.००रू ५५.००रू ५३.३३
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
भिण्डीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
बरेलाके.जी.रू १२०.००रू १४०.००रू १३०.००
पिंडालूके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६६.६७
स्कूसके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.५०
रायो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७६.६७
तोरीको सागके.जी.रू ३०.००रू ४०.००रू ३६.६७
प्याज हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १७०.००रू २२०.००रू १९४.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३२०.००रू ३६०.००रू ३४५.००
कुरीलोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
न्यूरोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू २२०.००रू २६०.००रू २४०.००
चुकुन्दरके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
रातो बन्दाके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
जिरीको सागके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
सेलरीके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
गान्टे मूलाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४६.६७
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९६.६७
तोफुके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११६.६७
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
केरादर्जनरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
कागतीके.जी.रू २५०.००रू २८०.००रू २७०.००
अनारके.जी.रू ३८०.००रू ४००.००रू ३९०.००
अंगुर(कालो)केजीरू ५००.००रू ५५०.००रू ५२५.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू १५०.००रू १६०.००रू १५५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
मौसमके.जी.रू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
जुनारके.जी.रू ३२०.००रू ३५०.००रू ३३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू २००.००रू २२०.००रू २१३.३३
काक्रो(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ४०.००रू ५०.००रू ४६.६७
रुख कटहरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
नासपाती(लोकल)के.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८६.६७
नासपाती(चाइनिज)केजीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
अम्बाके.जी.रू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
लप्सीके.जी.रू ४५.००रू ५५.००रू ५०.००
किविकेजीरू ४००.००रू ४५०.००रू ४२५.००
शरीफाके‍.जीरू १००.००रू १५०.००रू १२५.००
आभोकाडोके.जीरू २००.००रू ३००.००रू २५०.००
अमलाके.जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
अदुवाके.जी.रू १६०.००रू १८०.००रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू १००.००रू ११०.००रू १०६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ५०.००रू ६०.००रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू १५०.००रू १८०.००रू १६५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लसुन हरियोके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ७०.००रू ९०.००रू ८०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू २२०.००रू २३०.००रू २२६.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३८०.००रू ४००.००रू ३९३.३३
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २८०.००रू ३००.००रू २९३.३३
ताजा माछा(छडी)के जीरू २४०.००रू २८०.००रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू २८०.००रू ३००.००रू २९३.३३


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोसTechie IT
प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode
ताजा अपडेट